Sakāmvārdi par tēvu un māti

Māte bērnam iedod ceļa maizi, tēvs – ceļa spieķi. Gudram tēvam gudri bērni. Kāds tēvs, tāds dēls; kāda māte, tāda meita. Labus vecākus mīl, sliktus – piecieš.  Vecāku mīlestība ūdenī negrimst un ugunī nedeg. Kāds putns perēts, tāds izšķīlies. Ābols nekrīt tālu no ābeles. Raibai cūkai raibi sivēni. Vilks neaudzina jēru. Labs koks sliktus augļus nevar nest. Kāds celms, […]

Populāri tautas pantiņi raudzībām

Kā tur bija, kas tur bija, Laikam stārķis samainīja. Puisīt’s bij cerēts gaidīts, Atskrien meitēns mīļš un smaidīgs. Tā kā saule ābeļziedam Esiet savam bērnam klāt, Lai no jūsu mīlestības Viņš var mūžu darināt! Nez no kurienes uzradies tas – Klēpī ievēlies kamolīt’s mazs. Saulē sārti vaidziņi tvīkst, Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst! Starp […]

Latviešu tautasdziesmas raudzībām

Gaiši, gaiši uguns deg, Tavā mājas lodziņā. Tur laimīte dzīvi raksta, Mazajai meitiņai. Lai aug mazais puisēniņš Tā kā stalts ozoliņš; Paaugsies, tad viņš būs Meitām siržu lauzējiņš. Es piedzimu bez naudiņas, Bez gudrā padomiņa, Mūžiņš man naudu deva, Laima gudru padomiņu. Saulītei ir tāda vara, Ka tā visu dzīvu dara – Kokiem, ziediem palīdz […]