Vairas Vīķes-Freibergas atziņas

Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga: Katrs indivīds ir vērtība, arī mazs bērns

“Kā bērns biju kautrīga, jo man tika mācīts, ka rātniem un labiem bērniem nevajag izcelties, vajag turēties ēnā. Tas nebija manu vecāku izgudrojums. Otrā pasaules kara gados arī angļiem un amerikāņiem bija izteiciens: bērnus drīkst redzēt, bet nedrīkst dzirdēt. Bērns netika uzskatīts par pilnvērtīgu cilvēku, viņa pienākums bija paklausīt, pēc iespējas netraucēt pieaugušos un nekādā ziņā neuzstāt uz savām tiesībām. Taču man ķērās pie sirds, ja man pārmeta bez pamata: es tīšām esot kaut ko izdarījusi. Bija incidenti, kad protestēju, jo ne jau tīšām es, piemēram, kādu lietu saplēsu. Taču pieaugušie vispirms apvainojās, ka tiek apšaubīts viņu spriedums, un tad dusmojās. Tai laikā nolēmu: tagad esmu bezspēcīga un neko nevaru ietekmēt, bet, kad pieaugšu, runāšu par to, cik pieaugušie mēdz būt nejauki pret bērniem. Manī bija dziļa pārliecība par katra indivīda vērtību un dzīves gaitā tā nav mainījusies. Joprojām manā darbībā cilvēktiesības ir pašā centrā,” saka Vaira Vīķe-Freiberga.

Citāts no:

Lai grūtības kalpo par dzinējspēku — 12 Vairas Vīķes-Freibergas atziņas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *