Atziņas par tēvu un māti

Sakāmvārdi par tēvu un māti

Māte bērnam iedod ceļa maizi, tēvs – ceļa spieķi.

Gudram tēvam gudri bērni.

Kāds tēvs, tāds dēls; kāda māte, tāda meita.

Labus vecākus mīl, sliktus – piecieš. 

Vecāku mīlestība ūdenī negrimst un ugunī nedeg.

Kāds putns perēts, tāds izšķīlies.

Ābols nekrīt tālu no ābeles.

Raibai cūkai raibi sivēni.

Vilks neaudzina jēru.

Labs koks sliktus augļus nevar nest.

Kāds celms, tāda atvase.

Jaunie putni veco putnu dziesmu dzied.

Vecāki dzīvo bērniem, bet bērni – sev.

Izlasi arī:

Asprātīgas atziņas par tēti

Novēlējumi Tēva dienā

Teicieni par tēti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *