Margaritas Stārastes dāvinātās atziņas Zentai Ērglei 2.daļa

Neviens ārsts nogurušai miesai un dvēselei nezina labākas zāles par cerību. /S. Cveigs/ ***** Bezdarbība ir rūsa, kas saēd cilvēku ātrāk, nekā nogurums pēc smaga darba. /B. Franklins/ ***** Bez cerības nevar ne art, ne sēt, Ne dziesmu par cīruli sacerēt. /Ā. Elksne/ ***** Nav rožu bez ērkšķiem, bet ērkšķi bez rozēm gadās bieži. ***** […]

Japāņu dzīves gudrības

  Viens labs vārds var sasildīt trīs ziemas mēnešus. ***** Bēdas ir kā nieze, ko kasīšanās vēl pasliktina! ***** Ja tevi septiņas reizes gāž zemē, tad celies astoņas reizes augšā. ***** Septiņas reizes pārliecinies pirms sāc kļūt aizdomīgs pret cilvēku. ***** Ja jūs stāvat taisni, kāda jums bēda par to, ka ēna ir greiza. ***** […]