10 būtiskas atziņas par PIEDOŠANU

Piedošana ir vienīgais dievišķais spēks cilvēkā. ***** Salīgsti mieru. Piedod tiem, kas tev darījuši pāri, jo patiesi spēcīgs ir tikai tas, kas spēj piedot. ***** Tas, kurš atriebjas, dažreiz nožēlo izdarīto. Tas, kurš piedod – nekad. ***** Patiesi piedot nozīmē – pieņemt otru tādu, kāds viņš ir, nevis prasīt grēku nožēlošanu, kalpošanu un pakļaušanos. ***** […]