Margaritas Stārastes dāvinātās atziņas Zentai Ērglei 3. daļa

Nav cilvēka, kuram nebūtu bēdu, un ja tāds ir, tad tas nav cilvēks. /Turku sakāmvārds/ ***** Vienīgi daba dara kolosālus darbus par velti. ***** Katram sava uts, bet ja kāds apgalvo, ka viņam tādas nav, tad tādam tās ir vairumā. ***** Katrs cilvēks ir atsevišķa pasaule, ar viņu reizē tā rodas un reizē arī mirst. […]

Margaritas Stārastes dāvinātās atziņas Zentai Ērglei 2.daļa

Neviens ārsts nogurušai miesai un dvēselei nezina labākas zāles par cerību. /S. Cveigs/ ***** Bezdarbība ir rūsa, kas saēd cilvēku ātrāk, nekā nogurums pēc smaga darba. /B. Franklins/ ***** Bez cerības nevar ne art, ne sēt, Ne dziesmu par cīruli sacerēt. /Ā. Elksne/ ***** Nav rožu bez ērkšķiem, bet ērkšķi bez rozēm gadās bieži. ***** […]