Piedošana ir vienīgais dievišķais spēks cilvēkā.

*****
Salīgsti mieru. Piedod tiem, kas tev darījuši pāri, jo patiesi spēcīgs ir tikai tas, kas spēj piedot.

*****
Tas, kurš atriebjas, dažreiz nožēlo izdarīto. Tas, kurš piedod – nekad.

*****
Patiesi piedot nozīmē – pieņemt otru tādu, kāds viņš ir, nevis prasīt grēku nožēlošanu, kalpošanu un pakļaušanos.

*****
Vislabākais līdzeklis pret rūgtumu, ko radījis apvainojums – piedošana.

*****
Piedošana nav sajūta – tās ir saistības. Tā ir izvēle izrādīt žēlastību, nevis turpināt turēt ļaunu prātu. Piedošana ir mīlestības izpausme.

*****

Vienmēr piedod saviem ienaidniekiem – nekas viņus nespēs stiprāk saniknot.

*****
Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots.

*****
Cilvēks visskaistākais ir brīdī, kad lūdz piedošanu vai piedod pats.

*****
Aizvainojums izmaksā dārgi un nesniedz tev nekādu labumu. Piedošana nemaksā neko, bet dāvā brīvību.

Share This