Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Mēs tavās pēdiņās

******

Brauc, Laimīte, apstājies,
Uzņem jaunus braucējiņus,
Veri vārtus, tautās laid
Jaunus dzīves sācējiņus.

******

Lai jums vienmēr saules gana,
Lai ir silti tad, kad vēji brāzmot sāk,
Lai no jūsu satikšanas pirmās
Visu mūžu Laime līdzi nāk.

******

Saskan divas vīna glāzes,
Saskan divi gredzentiņi.
Tā lai saskan jūsu dzīve,
Mūžu kopā dzīvojot.

******

Saules mūžu nodzīvot,
Gredzentiņu nemainot.

******

Lai netrūkst dziesmu,
Netrūkst laba vārda
Gan dienās baltās,
gan ar dienās nebaltās.

******

Ilgu mūžu nodzīvot,
Gredzentiņu valkājot.
Laimes mātei nesagurt,
Jūsu laimi sargājot.

******

Laimīt, sargi uguntiņu,
Kura abu sirdīs kvēl.
Lai tā deg ar spožu liesmu,
Mūžu kopā dzīvojot.

Share This