Ar Ziemassvētku kamanām,
Eglītēm mirdzot,
Mēs iebrauksim Jaungadā
Līdzi ņemot labāko no mums iedotā.