Māte bērnam iedod ceļa maizi, tēvs – ceļa spieķi.

Gudram tēvam gudri bērni.

Kāds tēvs, tāds dēls; kāda māte, tāda meita.

Labus vecākus mīl, sliktus – piecieš.

Vecāku mīlestība ūdenī negrimst un ugunī nedeg.

Kāds putns perēts, tāds izšķīlies.

Ābols nekrīt tālu no ābeles.

Raibai cūkai raibi sivēni.

Vilks neaudzina jēru.

Labs koks sliktus augļus nevar nest.

Kāds celms, tāda atvase.

Jaunie putni veco putnu dziesmu dzied.

Vecāki dzīvo bērniem, bet bērni – sev.

Share This